Produkty

SX-200RM

D-921E

Moduł wejściowy mikrofonowo/liniowy (typ 24-bitowy)

D-921F

Moduł wejściowy mikrofonowo/liniowy (typ 24-bitowy)

D-922E

Moduł wejściowy mikrofonowy/liniowy (typ 20 bitowy)

D-922F

Moduł wejściowy mikrofonowy/liniowy (typ 20 bitowy)

D-936R

Moduł wejściowy stereo

SX-200IP

Moduł interfejsu IP do systemu SX-2000

Q-SX200EL

Moduł detekcji tonu pilota

VX-200SP

Moduł detekcji tonu pilota

VX-200SP-2

Moduł końca linii