Referencje

Louise-Otto-Peters-School, Hockenheim, Niemcy

Znajdującą się w niemieckim mieście Hockenheim – słynącym z toru wyścigowego „The Hockenheimring” – szkołę firma TOA wyposażyła w systemy sygnalizowania sytuacji nagłych i niebezpiecznych (EDRS) zgodne z niemiecką normą DIN VDE V 0827 oraz wyposażone w funkcjonalnie zintegrowany układ elektroakustyczny zapewniający bezpieczną komunikację na co dzień w sytuacjach nagłych.
Zadania:

Aby zapewnić najlepszą możliwą ochronę studentów, na najwyższym poziomie technicznym należy zainstalować systemy reagowania na sytuacje kryzysowe i zagrożenia (EDRS). W przypadku szkoły Louise-Otto-Peters (LOP) wymaganym rozwiązaniem był system nawiązujący połączenia alarmowe z wykorzystaniem technologii RFID. Ponadto stacje wywoławcze powinny posiadać ogólny system otwierania wywołań do celów codziennej komunikacji wewnętrznej.
W przypadku zagrożenia, każda osoba w budynku powinna mieć możliwość dotarcia do niej z łatwo zrozumiałą informacją i/lub instrukcją. W codziennym życiu stacje wywoławcze umożliwiają szybką i niezawodną komunikację z sekretariatem oraz oszczędzają uczniom i pracownikom niepotrzebne sposoby na proste zapytania i informacje
Wymagania dotyczące sytuacji awaryjnych:

  • Wyzwalanie połączeń alarmowych za pomocą RFID
  • Powiadamianie centralnej stacji kontrolnej dzielnicy, powiadamianie służb ratowniczych
  • Wizualne wskazanie połączenia alarmowego z informacją o lokalizacji na centralnym wyświetlaczu
  • Komunikacja z jednostką wewnętrzną
  • Automatyczna zapowiedź głosowa lub zapowiedź na żywo z instrukcjami dotyczącymi systemu PA

Wdrożenie:
Zastosowany tu system EDRS integruje system domofonów alarmowych i niebezpiecznych z systemem PA. Rzeczywiste wyzwalanie alarmu zostało wyposażone w dodatkową funkcję zapobiegającą fałszywym alarmom. Połączenie alarmowe jest uruchamiane za pomocą transponderów RFID, które są udostępniane przeszkolonej grupie osób. Te same transpondery są również używane do obsługi systemu blokady szkoły.
Po uruchomieniu połączenia alarmowego widoczne są zalety integracji z systemem PA: można aktywować zarówno komunikaty na żywo, jak i automatyczne komunikaty głosowe.
Wszystkie stacje wywoływania alarmowego i komponenty techniczne są stale monitorowane. Wynik monitorowania jest pokazywany wewnętrznie na wyświetlaczu. W przypadku wykrycia błędu, techniczne centrum kontroli jest natychmiast informowane - problem może być rozwiązany tak szybko, jak to możliwe, a funkcjonalność i gotowość operacyjna systemu może być zagwarantowana w każdej chwili. Na wyświetlaczu pojawia się również sytuacja wywołania alarmowego. Pozwala to zoptymalizować reakcje i skrócić czas reakcji.
Podsumowanie:
Dzięki elastyczności systemów TOA Electronics, planiści byli w stanie zaoferować zintegrowane rozwiązanie dla wszystkich wymagań i pomysłów szkoły. Udało się nie tylko zapewnić zgodność z normą bezpieczeństwa DIN VDE V 0827, ale również zintegrować procesy organizacyjne szkoły z rozwiązaniem technicznym. Zintegrowanie systemu PA z rozwiązaniem EDRS gwarantuje, że komunikaty nadawane w sytuacjach kryzysowych są zrozumiałe i odpowiednio głośne. Wybór elementów technicznych z jednego źródła zapewnia idealną kompatybilność wszystkich urządzeń i funkcji oraz bezpieczeństwo użytkowania przez cały czas i w każdym aspekcie.